Technika grafiky
®

GRAFMAL GALERIE


kresba grafika obrazy ex libris ľivotopis výstavy

Amazonka

Jiří Vlach

*malíř, grafik, ilustrátor, 
  * v±e co potřeboval , se naučil sám *

Člen profesionálního sdruµení výtvarných umělců.Narozen v roce l954 v Plzni.
Zabývá se převáµně grafickou  tvorbou, vět±inou  v kombinaci leptu s akvatintou
a  tvorbou ex libris, kterých má dodnes na   kontě  okolo   sedmdesáti,  vět±inou
pro přední evropské sběratele. Ve svých grafických listech kombinuje   postavy 
a  tváře  s   bohatými  dekorativními prvky vegetace,  ba i s lidskými artefakty.
Věnuje se téµ  tvorbě  obrazů  a  kreseb,   jejichµ tajemná symbolika přesahuje
v surrealistické pojetí a inspiruje se snem i fantazií.
Jiří Vlach ilustroval knihu psychologických povídek s názvem

"Čekání na Kateřinu"
vydanou v roce 2OOl, kterou napsala Doc.MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, Dr.Sc.


 
   Motto Jiřího Vlacha:

"Chtěl bych dosáhnout toho, aby lidé můj rukopis poznali i bez podpisu. Lépe svůj cíl slovy nevyjádřím. Pokud k němu dojdu, bude k přečtění v mých obrazech."

Své příznivce má Jiří Vlach nejen doma, ale i v mnoha zemích světa.

 

Grafické techniky


  e-mail: jiri.vlach@grafmal.com

leden 5, 2024